VAD ÄR

KHAN ACADEMY

Världens största digitala kunskapsplattform?

Khan Academy startades i USA 2006 som en non-profit organisation, av Salman (Sal) Khan som la upp korta videolektioner i matematik på Youtube. Med tiden har man utökat innehållet så att man erbjuder videolektioner och övningar i alla ämnen som ingår i den amerikanska läroplanen. Från förskola till Universitetet. Man har även byggt upp personliga profilsidor som visar eleven vad de uppnått och vad som kvarstår. Det finns också samlingsvyer för föräldrar eller lärare som visar elevernas framgångar och utvecklingsområden. 

Khan Academy har idag  över 5500 videor, 100 000 övningar och +115 miljoner användare. 

I USA har man många stora sponsorer som till exempel Bill and Melinda Gates Foundation, Google, Bank of America, flera statliga utbildningsorganisationer och många många fler. Dessa sponsorers bidrag möjliggör att Khan Academy kan hålla plattformen vid liv, utveckla de tekniska funktionerna men också att utveckla innehållet. Uppgifterna och filmerna bygger på vetenskapligt framtagna  pedagogiska planer av framstående experter inom varje ämnesområde. Man lägger också mycket resurser på att analysera datan av de +115 miljoner användare som använder plattformen idag. Hur lär sig studenterna, vilken typ av uppgifter fungera bäst, hur ska man visa framsteg och motivera studenterna? Khan Academy har idag 15 års erfarenhet, över 5500 videor och över 100 000 övningsuppgifter. Allt finns att tillgå gratis. Det enda varje lokal Khan Academy organisation behöver göra är att översätta till det lokala språket. 

EN GRATIS UTBILDNING I VÄRLDSKLASS, FÖR ALLA, VAR SOM HELST – PÅ SVENSKA

LÄNKAR

Hur det började –  CBS 60 minutes

Khan Academys Grundtanke

Education reimagined 2014 – om hur det började och utvecklats. 

Varför jag använder Khan Academy