VANLIGA FRÅGOR

Khan Academy inriktar sig på mastery learning, fullständig bemästran av ämnen eller koncept. För att nå det har Khan Academy ett motiverande belöningssystem som uppmuntrar ihärdighet och låter elever lära sig i sin egen takt, bland annat med hjälp av ett mycket omfattande utbud av förklarande videor, artiklar, personligt anpassade uppgifter med omedelbar feedback och steg-för-steg-genomgångar, samt verktyg för lärare och föräldrar som kan se elevers framsteg, var de behöver extra vägledning, dela ut uppgifter med mera.
​Allt detta är tillgängligt helt gratis.

Genom att föra över vissa klassrumsmoment från läraren till ett samlat verktyg kan lärarna få mer tid över till sådant som inte kan ersättas av undervisande videor eller en serie uppgifter. Videorna kan dessutom spelas upp om och om igen så ofta som eleverna personligen behöver för att förstå varje koncept, och uppgifterna anpassas automatiskt efter varje enskild elevs nivå, vilket är nyckeln till individualiserad utbildning.

Ja! Nämnde vi att det inte kostar något?😉

1. Teorifilmer
2. Övningsuppgifter
3. Verktyg för lärar-/coachplanering och uppföljning av elever.

Khan Academy erbjuder ett komplett e-verktyg för att kunna lära sig all matematik från allra första stegen till och med tidig högskolematematik. Motsvarande K-12 enligt amerikanska Common Core.

Lärar-/coachdelen ger fantastiska möjligheter att följa upp och se vad eleverna gör, t.o.m i realtid, vilket skapar helt nya möjligheter att rikta undervisningen där den gör bäst nytta.

Salman (Sal) Khan Startade Khan Academy runt 2006 som ett sätt att hjälpa ett antal släktingar med matematik. Det utvecklades till en ideell organisation och har sedan dess växt och har idag (2018) ca 150 anställda, 15-20 miljoner USD i årlig finansiering från olika bidragsgivare, däribland (Bill & Melinda) Gates Foundation och Google. Målet är ” to provide a free, world‑class education for anyone, anywhere.”

Nej, det är det inte.
Det finns även fysik, kemi, historia, ekonomi, konsthistoria, programmering m.m. Dock är det matematikdelen vi i dagsläget ser som huvudfokus för det svenska översättningsprojektet. Khan Academy började som ett matematikprojekt och det är där merparten av budgeten använts och det som är mest komplett. Matematik är också det ämnesområde där det råder minst oenighet om vad som är ”rätt”. Programmering, fysik, biologi och kemi har säkert god potential. När vi rör oss ut i SO-arenan, så är nog de flesta ense om att det ibland är så pass stora nationella olikheter kring hur olika företeelser presenteras och tolkas att ren översättning ibland blir problematisk.
D.v.s. för svenskt vidkommande så innehåller Khan Academy, i dagsläget, matematik och programmering, alternativt senare även fysik, kemi och biologi till att börja med.

Vi är glada att du frågar! Du kan hjälpa på flera sätt. Vi behöver hjälp med:
· Översättning av övningsuppgifter
· Översättning, dubbning och nyinspelning av teorifilmer
· Mediebearbetning (filmer/dubbning) och mediehantering
· Korrekturläsning och -”lyssning”
· Finansiella donationer och andra donationer
· Marknadsföring/rekrytering riktat mot finansiärer, myndigheter, skolledningar, lärare, media, volontärer m.fl.
· Projektledning
· Utbildning av användare
· Programmering av översättningverktyg av olika slag

Berätta för oss vad du kan och vill bidra med så hittar vi möjligheter att realisera det tillsammans.

 

 

Eftersom Khan Academy är byggt för att vara globalt är tanken att det på sikt skall finnas samma material (filmer och övningsuppgifter) på olika språk. Detta innebär t.ex. att det är betydligt enklare för nyanlända barn som endast talar exempelvis engelska, arabiska, kinesiska, kurdiska, rumänska etc. att följa övningar och uppgifter och inte bromsas upp i matematiken p.g.a. språkbarriären när de är nya i landet. För barn som själva kan följa undervisningen på svenska, men behöver hjälp i hemmiljön av föräldrar som inte kan tillräcklig svenska, kan den övningen flippas till t.ex. arabiska så att föräldern kan läsa uppgiften och hjälpa sitt barn.

​Omvänt kan en elev som t.ex. skall flytta utomlands, börja arbeta med uppgifter i det nya språket för att vara bättre förberedd när man anländer och därmed minska integrationstiden.
Denna flerspråkighet är en nog så viktig funktion i sig själv, som vi får på köpet med Khan Academy men aldrig om vi bygger en egen svensk plattform.